Vladas Braziūnas* * *

kažkas iš miego, kažkas iš niekur taikos pabusti kai nebeaišku, smėlis ar sniegas kapus užpustė tyliai kaip žalčio nugara vėjas pilkas ledynas vaikšto pažliugęs, kol priartėja prie pilkapyno pinasi žliūgės, visos vienodos pinas ir vysta vyšnių žydėta ledyno soduos žydėta vyšnių

Fabijoniškės, 2012.VII.31–IX.28

Literatūra ir menas. – 2013. – Gegužės 17. – P. 4;
Poezijos pavasaris / sudarė Andrius Jakučiūnas, Donata Mitaitė, Antanas Šimkus. – Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2014. – P. 197. – (forma sudarkyta: išspausdinta suspaudus, sunaikinus ketureiles strofas);
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 22.