Vladas Braziūnas


Vilniaus stotelės
Gedimino aikštė

kur upės žiomenys – pilis Europos vieškelius prilis staigių krantų atragiuose suplūs nepaklusni dvasia dvi upės apteka aplink aplenk ir atsaką atmink terasos – godulio kapai šventasai, nuodėme tapai šarvai ir kryžiai, bet klasta juos kryžmina Neries brasta ir per ledynmečių girias jų krikštą varo į marias ir gema miesto branduolys jan senas Viešpats teužklys vaikelį perneški krantan ir amžiams patikėki – man

Vilnius, 1983–1985.IV.17

Vakarinės naujienos. – 1983. – Spalio 1;
Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 13–14;
Iš Vilniaus į Vilnių: rinktinė poezija / Sudarė Aidas Marčėnas, Algimanto Kunčiaus fotografijos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – P. 179.