Vladas Braziūnas


Prevod: Jozef Mihalkovič

svetlo s veĺkými vypleštenými očami


kvety a l'útost' v obývačke prvá generácia po Grunwalde šl'achtici, oficieri – masa, dav kde len vziat' tol'ko chleba cez zimu oheň zostarol vody zostarli cez zimu aj chlieb náš každodenný zoschol, stvrdol, splesnivel strachom bielym obrusom prikryté seno Vitautasov rytier budeš svojou päst'ou vládnut' alebo len rozbíjat'? alebo mlčat'? tak či tak budeš l'utovat'? hlas ochabol pod snehom práchnivých kostí stlmili ho staré lesy, zlato a peniaze stíchol ako uhasený oheň čo tleje pod popolom husté svitanie dá požehnanie noci tmou a mlčaním bude požehnané svetlo odrezaná hlava jahňat'a bl'ačí bezhlasne bl'ačí podrezaný krk

Fabijoniškės 14. 2. – 5. 3. 2000

Braziunas, Vladas. veľke sú noci = grandes sont les nuits = naktys yra didelės / Výber zostavila a zredigovala Miroslava Vallová; Preklad Albert Marenčin, Jozef Mihalkovič, Stanislav Vallo; Įv. str. Alexander Halvoník. – Bratislava: Edícia Viachlasne Literárne informačné centrum, 2006. – P. 9.


Vladas Braziūnas

šviesos išsprogusi akis


seklyčioj – gėlės ir atgailos pirmoji karta nuo Žalgirio bajorų, majorų – peklos iš kur paimsi tiek valgymų ugnis per žiemą paseno paseno per žiemą vandenys duona mūsų visų dienų supuolus ir nusigandusi šienas po balta staltiese nuo Vytauto kario riešo valdysi? ar tik suskaldysi tylėsi? – vis tiek gailėsies balsta balsas – sniegai išakijusių kaulų sengirės auksasidabrės – o kaip be pelenų rusensime? tamsą laimins šviesa tiršta šviesą laimins tamsa – tylės bliauna gėriuko galva nukirsta be balso – krauju iš gerklės

Fabijoniškės, 2000.II.14–III.5

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.15;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 12.