Vladas Braziūnas


šviesos išsprogusi akis


seklyčioj – gėlės ir atgailos pirmoji karta nuo Žalgirio bajorų, majorų – peklos iš kur paimsi tiek valgymų ugnis per žiemą paseno paseno per žiemą vandenys duona mūsų visų dienų supuolus ir nusigandusi šienas po balta staltiese nuo Vytauto kario riešo valdysi? ar tik suskaldysi tylėsi? – vis tiek gailėsies balsta balsas – sniegai išakijusių kaulų sengirės auksasidabrės – o kaip be pelenų rusensime? tamsą laimins šviesa tiršta šviesą laimins tamsa – tylės bliauna gėriuko galva nukirsta be balso – krauju iš gerklės

Fabijoniškės, 2000.II.14–III.5

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.15;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 12.