Vladas Braziūnas


paplentės bukolika


esu naminis apdulkėjęs daiktas šventadieniais pašluostomas drėgnu skuduru oro uoste, stoty ar kalėjime snūduriuot jokio noro, vaidinimas baigtas akis nuduriu, žvilgsnis kliūva už rankenų žvilga vytintos šlaunys, gyvybė, kaktusą vilgiusi nebestygsta, kruta po tavo į sapną slystančiu delnu, kur ilgisi šiltos krūtys, šilko spenelių miegančios kulkos, renkasi debesys tavo plaukų, pilkų palei plentą ar stiksą į nugyventą bukoliką, tavo kaktos ovalas akina, teka ir leidžiasi, aklinas laikas bevalis daikto naminio, į sapną dantim įsikibus stingstantis delnas, jį kulkos veria ar stigmos švelnios kaip dulkės ant sprogusio lempos stiklo

Fabijoniškės, 2003.VII.21–25

Kultūros barai. – 2005. – Nr. 6. – P. 25;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj / Sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. – P. 264.