Vladas Braziūnas


Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė


imparfait

le passé imperfectif, en passant par quatre chemins dans quatre directions, sans abri et sans haleine monte et descend, par pentes à pic profondes nomme la victime, tout en battant des ailes le grincement des dents et les tonnerres il se souvient des mots doux dits jadis les nuits claires, immaculées, tout ce qui s’agite, scintille, resplendit, bientôt s’évanouit

Fabijoniškės, 2002.V.29

Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 31;
Braziūnas, Vladas. Grandes sont les nuits / Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė, Asta Uosytė-Būčienė et Marc Fontana. – Paris: L'Harmattan, 2007. – P. 20. – (Levée d'ancre).


Vladas Braziūnas


imparfait

būtasis nebaigtinis, einant keturiais keliais į keturias puses, be dvasios ir be nakvynės nusileis ir pakils, teisiamąjį apvils, apsvils sparnelius, atmuš ir nueis kriaušiais giliais griaustinis nutęstinis, grieždamas dantimis atsimena, kaip švelniai net ir jis vadinamas buvo baltom naktim, nekaltom, kaip viskas tvaska ir tviska, kaip blaškos, o tuoj išnyks

Fabijoniškės, 2002.V.29

Literatūra ir menas. – 2002. – Lapkričio 8. – P. 3;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 30. – Lietuvių ir prancūzų kalbomis;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 38.– (Parole del mondo). – Lietuvių ir italų kalbomis.