Guntars Godiņš


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *


Tikintys liks laukti, netikintys leisis toliau, kol tamsa vìsa iššluos iš akių, kol naktis prieky sumūrys juodą, miegūstą mūrą. Ir meldžiantys pavargs bemelsti, nes rankos ne žvakės – jos nedega be skausmo, nes lūpos ne vėjas – jos nekruta be žodžių. Eina tik kelias, tik kelias eina. Mes – dulkių debesis. Norim dangun.

Poezijos pavasaris 2000. – Vilnius: Vaga, 2000. – P. 381.