Vladas Braziūnas


senieji šaltiniai


iš dugno šaltinio sąnašų saują semiu paskutinis ir pranašauju: Chaosas jau nėščias pasauliu, dievais bet greit juos Homeras į epą išleis ištvirkins juos baime, sukiršins karais sutvirtins juos meilės kerais įžūliais, – saldžiai jie vergauja, niauriai kankinas jie piktnaudžiauja pasivertimais – gulbiną, jautį, lietų jaučiu visa paliečia dangiškas kėslas visa išlieka, virsta žodžiu sėkla, kurią prie šaltinio pasės kas žemę įdirbęs, – ranka nenudžius to, kuris žodžio apsėstas

Vilnius–Radviliškis, 1985.VII.19–28

Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 43;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 35. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.1) eilėraštį skaito autorius.