Vladas Braziūnas


Mardasavas


iš ledlaiko, švedlaikio Gudo šaly, spalgienojuos vėjas užgroja dilgynėse groja sienojuos prisimena žiedlapių dulksną suklypusioj gryčioj plyšėtoj – išbirusios samanos tylėjo netekusios sąmonės o gynėsi širdys aptemusios langinėse eina į pamerkius pucinėli, žydinčios pamergės ko palinkai in šalałį in nesčeslyvų dalałį dėde Zalanskai

Vilnius, 1986.IV.27–28

Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 85;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 96–97. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius.