Iš naminio audimo dainos (2005)


Iš naminio audimo dainos
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. /Iš naminio audimo dainos/: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – 126 p.: gaid. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė /Vydraga/].


Ištrauka (audio, wma formatas)
Laidoje „Vakaro autografas“ (video, 3 Mb, wmv formatas) LTV, 2005.03.03
Laidoje „Muzikinis pastišas“ (audio, mp3 formatas) LR 2006.02.15
Laidoje „Kasdienybės kultūra“ (audio, mp3 formatas) LR 2006.02.16
Apie Elena Bukelienė. Poezijos ir muzikos dermė
„Muzikiniame pastiše“ – poetas Vladas Braziūnas
Paaiškėjo Knygos meno konkurso „Vilnius 2005“ laureatai
„Kasdienybės kultūra“: autentika ar gyvenimas naujomis formomis?
Gintarė Bernotienė. Identitetas šiuolaikinėje lietuvių poezijoje

Vladas Braziūnas


kol iškukavo

smãgios apynių viršūnėj gegės seną pylimą Svalia skalaus šulinio gilaus vanduo išdegęs sutartinių smegduobės, alaus miglą sklaidom, o naktis tamsėja geležinio arklio takeliu siauruku pavargęs tėvas ėjo užsimerkęs, jo dainoj tylu tik prieš langą lengvą tavo mentę lyti bangos, slenkančios žemyn mano rankų žalčio išsilenkus spindulyn eini ir spindulin tirpdama Žalsvojoje verdenėj mirusių tėvų dainos tyloj pasivaideni, pasivaidena …tuoj

1997.II.13–III.1

Literatūra ir menas. – 1997. – Balandžio 26. – P. 6;
Braziūnas V. Užkalinėti: [eilėraščiai]. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 128;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – 126 p.: gaid. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 178. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.84) eilėraštį skaito autorius.


Vladas Brazūnas


Žolìnės laukas

laukas giriom apsagstytas mėlyni pulkai kareivių pro raudoną blausą švyti obuoliai ar vario skydai per raudoną rūsčią lygmę ritas, skrodžiasi per miglą apkreša akis, ji migdo plačios akys miego lygmalos ak, Žolìne, apdalinus švęsto obuolio po skiltį į tvarsčius išaugo linas lino kelias begalinis kas per lauką šaukia kilti kareivius – giria prieš girią

Vilnius, 1992.IX.28–XII.16

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 57;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 74–75. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.


Vladas Brazūnas


jis tas, paukščiadirbys, bet nusivylęs

dievulėliai ir paukščiai, ant vėjo toj girioj ant kalno išstovėję, tuoj bus nukirsti ir čiulbės iš po dievdirbio skapto jiem burnelės raudonos plačiai prasivėrė, jie slaptą geria diementų rasą ir dievdirbiui krečia į delną ką jis drožia, paukštelį ar Dievą, nežino, tik žino, kad grožę vedė ožį bernai apie beržą, prisišaukė sniegą, sutirpo o Šlamų beržynėlin, Šilutėn, įsimetė rožė, atrodė virpa viršų užgožus ir pašaknę gožia, ir virpa vis dangus atsivėręs ar dievdirbio pirštam atvertas velnias plaka ten varpą, liežuvį į bokštą įkoręs eina srovės per orą, ten orlaiviai sklando ir vartos ir svyruoja prie vartų atolą parvežusios uorės velnias rodo liežuvį S. G. nuo bažnyčios paskliautės velnias kelia jo dvasią ir nežada liautis, ir kursto dievulėlį ir paukštį, norėsi – ir skruzdę sukursi ir norėsi – ant bruzdesio šio ir ano karaliausi o iš tikro tai nieko nėra nei už Jo, nei prieš Jį, tik ovalas tik raudonas ovalas – išalkusio paukščio giedojimo išsižiojus burnelė, kur Gimusio vygė kabojo tik ant plonytės nytelės, ant voro kryžiuočio gijelės…

Vilnius, 1998.VIII.5–6

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 73–74;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 56–57. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 235. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.36) eilėraštį skaito autorius;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.


Vladas Brazūnas


<br/>* * *

ąžuolėli šimtašaki ar tave ši žemė sakė ar mane, kai ryto metą raibą plunksną žaibas meta ar meni, kaip gyveni mano žemės armeny brankini ak žaibo grūdą žiemkenty, ir mano būdą apkabinki mintį lėtą mano žemės išmylėtą mano tvinksinčias rankas ir kas žingsnis naują kas kas mus skiria, kas mus sieja kas be vėjo mus pasėja kas diena: ant ilgo lauko lygų liemenį užaugo

Veidai: Jaunųjų kūrybos almanachas [85]. – Vilnius, 1986. – P. 13;
Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 45;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 70–71. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 58. – (Parole del mondo). – Lietuvių ir italų kalbomis.


Vladas Brazūnas


senojoj gryčioj

apmečiau tavo žvilgsniu jaukų duonkepės turtą: moliniai dubenys, bronzos ar žalvario piestas beržo pliauskigalis žiūri į ugnį užburtą burną pražiotą ir žiaubere tęžtantį sviestą inkščiančių ugnį pašėriau ir tyliai sėdėjau žvelgdamas valtį burtažodžių plaukiant pro plazdantį laiką žiemiškas jūras, keleivį jų vienišą Dievą nešant į atvirus vandenis, plynus ir nebesulaikomus niūrūs šviesų atvašynai šliaužė sienojais ir siekė tinklą raudoną užmesti, nuskęsdinti duonkepės valtį bet suliepsnojo pakluonėj beržynas, ir sietas septyniažvaigždis atėjo šeimynos pakelti

Vilnius, 1992.VII.26

Metai. – 1993. – Nr.2. – P.7;
Klaipėda / Gintaro lašai. – 1995. – Balandžio 14. – P. 19;
Baltija99. – 1999. – P.10;
Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 49;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 94–95;
Žiemgala. – 2007. – Nr. 1. – P. 55–56. – Tekste: Guščius, Alfredas. Apie Vladą Braziūną – universalų, daugiašakį kūrėją. – Forma pagadinta. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2008.II.3): http://www.ziemgala.lt/z/2007_01_11.html;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 132. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 14.– (Parole del mondo). – Lietuvių ir italų kalbomis.


Vladas Brazūnas


kaip ir jodleris


piemenėlio senieji (beteksčiai) raliavimai kaip tiroliavimai, tekinas lėkčiau jų pasitikt kaip išdegęs akis pasitikti senelio kad lėkdavau, arklio parjot iš ganyklos ar perkelt avelių, žirnių brinkytų žąsiukam nunešt ar išgint iš upelio, skiedras išrinkt iš duobės pamatų, iš po pirmo naujosios gryčios vainiko (gražesnio už pačio Sarbievijaus), vėjy drebėt apsižergus gegnėgalį kokį, grebėstą (ai tai grobelis, apgriaužt ir pirštus apsičiulpti, vienas ir man prasiskyrė, kai jojau, supausi, laikiaus ant lentos, ant dviejų tvoros balesėlių viršūnių, juokinga pūslelė po širdžia iššoka, kai užsikosau, užsikvatoju, lyg vėjas tenajos sugautas blaškytųs), ganyti praskriejančius debesis, verkti dėl nieko, šaukti, raliuot tiroliuot (asemantiškai), juodu babutės sijonu ant karties mojuoti, baidyt nesuprantamą baimę, tik nuojautą – mainos į prasmę ir miršta, miršta į tekstą visa, o visa, kas vyksta išties, – Vienažindys, vienamylys – iš liūdesio, iš apleisties


Vilnius, 1998.VII.31–VIII.3

Klaipėda / Gintaro lašai. – 2000. – Balandžio 12. – P. 23;
Poezijos pavasaris 2000. – Vilnius: Vaga, 2000. – P. 88–89;
Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė: eilėraščiai / dail. Ramūnas Čeponis; apipavidalinimui panaudotos Vlado Braziūno nuotraukos. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 63;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 22–23. – Priedas: kompaktinė garso plokštelė (CD) [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 223. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.27) eilėraštį skaito autorius;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.


Vladas Braziūnas


balti sieliai

upėj galva ant pievos liemuo skubinkis, vaike iš karo namo su savo kalba balta kaip lūpos. tau nevalia užsibūti rekrūtuos tavo spalva – anava debesėlis plaukia, ir upė atspindi jį – sieliais

Vilnius, 1986.VI.14

Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 92;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 36–37. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 51. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.13) eilėraštį skaito Sigitas Narbutas.


Vladas Braziūnas


Girdiškė

(Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia) Naujoje bažnyčioje 1928 m. įrengti originalūs altoriai iš ąžuolo šakų Žinynas I melskitės, belskitės – bus atdaryta šis rytas, raktažolė, primula veris ąžuolui širdį atvėrus, švyst sniegina ašarėlė, alksnio kamienu ritas išalkusie, sulpkite sultekį, gręžkitės suopių dangun prieš galą galūnės grumba ir šąla, verias meilė, diena po dienos, vis labiau nekrofiliška žvilgsnį prie nuotraukų pririša, žingsnį prie nuospaudų derina, gundo ulba šventieji altoriuos, nuskelto butelio gralis eina šventoriuj ratus, sustodamas vis pasilsėt chroniškai drebančioj rankoj, turėtų būt paskutinis II kaipgi gražūs altoriuose kaimo šventieji medžiuos sutūpę kaip gerai įsitaisę – nebaisiai aukštai, kai prireikia: ateikit ataikėt' vėsi švėntieji on padėjiiiima, padėkėt' ėšversti bačko ėėš vežiiiima! – taip dainuodavo tėvas gražiai užsimerkęs ir gaidą nutaikęs o atėjo šventieji Žemaičiuos ir taikiai sau sutūpė medžiuos

Fabijoniškės, 1998.V.28–VII.27

Braziūnas Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 108. – (tik I dalis);
Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 60–61;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 110–111. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 215–216. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.22) eilėraštį skaito autorius.


Vladas Braziūnas


<center>ekspedicija jaunystėn į Sarius</center>

Skirmantui skirta Valentui gal yra ratas, gal yra ratas, gal yra ratas ratas po rato, ratas po rato, rato kvadratas rožė išeina į seną dainą vakaro rožė trisdešimt metų grožis Sariais mirusis smakrą atlošia, apeina mirusis smakras šešėlių šeriais eglių adatos gedi debesys plūsta būriais borealinėn protėvių prokalbėn visa ko priežastin dviskiemenėn ledo litvon

Fabijoniškės, 2001.I.13–19

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 7;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 108–109. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 212. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.20) eilėraštį skaito autorius.


Syndicate content