Vladas Braziūnas


diena iškastame durpyne


tą rytą visa pasidarė aišku diena prašvito kaip našlaičio laiškas šviesi ir nepaguodžiama, ir plynas žaizdotas rodės iškastas durpynas – lyg būtų iš kitų pabėgęs vietų kur kaulai apgraužti tebesimėto – lapes raudonas ak dabar troškina išlaktų visą Šiaurės vandenyną... tebesimėto kaulai kaip skudučiai juos lūpomis žemėtom vėjas pučia senutė klaupias, gaudžia sutartinę jos plaučiai paskutiniam elgetyne tą rytą uždarytame, ant kalno užlipęs kaulų ar senutės kalbą regi kaip rūką nuo durpyno kylant girdi: pratrūko ir visam nutilo

Šiauliai–Radviliškis, Vilnius, 1988.V.2–3

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 17;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 94. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.42) eilėraštį skaito autorius.