Vladas Braziūnas


sūkurys


gaudyk lauką, vėjo nešamą stiklą sudaužyto dangaus, gaus malūnėliai, kariaus vėjas su vėjo malūnais stiprūs, velniai! veidrodinėm smako akim, sukasi, eina ratelio, latvį ar kuršį laidoja, stingsta vainikan akmens, prie jo iš audros lipa Bangpūčio dukros baltijinio pūtelio žiedan virsta ruonėm, tyliai benardo plėviasparniai pelių angelai Girdavos pilyje sargybinis girdi griaudžiant ir mato žaibuojant vyrų kalavijus, šviesą iš keturių šalių, per vidurį kryžių viršus nutįso į rytus apačia nutįso į vakarus dešinysis kryžmas lėtai į pietus kairysis kryžmas į šiaurę

Fabijoniškės, 2001.III.19–21

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 12;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 213. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas.