Vladas Braziūnas


aksomas

lekia balandis su mirta leidžias ant mano balkono briaunos mortele, mirtele, – sukiojas, meilinas mirčiai – ve-lours, de ve-lours, ve-lours – lyg pats būtų kitoks

Fabijoniškės, 2002.IX.26

Literatūra ir menas. – 2002. – Lapkričio 8. – P. 3;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 259. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.52) eilėraštį skaito autorius.