Vladas Braziūnas


paskutinis veiksmas


ir gamta apleista, ir daiktai palikti žmogaus čia nėra ir negali būti ir laiko nėra, praeitis dabarty ir tvylo nakty apgliaumijus bendrabučio dušo lemputė vyno ir prieblandos, ir tyloje skambančios muzikos pėdsakas praėjusi meilė, ją prisiminę tik šypsomės, nieks nepraeina vėjo ir liūdesio, ir susimąstymo prieblandoj kai tu esi teisi, kai tu mane teisi, o laimini obojams grojant, skimbčiojant obolams Charono skatikėliams, tik į vieną pusę begausi bilietą, ar delsk, ar lėk uždusęs už dūšią kaimo ar senamiesčio mažiutėj bažnytėlėj choras teisus ir iškilmingas gieda, šitaip giedra lyg jau prieš einant nusilenkt, lyg baigiantis tragedijai

Birštonas–Fabijoniškės, 2004.I.23–25

Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 118–119. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 268. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.55) eilėraštį skaito Juozas Erlickas.