Vladas Braziūnas


* * *

miškų šnekamoji kalba, parkų rašytinė ir dainuotinė mano tarmės gūdžioji virš kokios pragarmės akis užrišus vedžioji kokį nuodėmės akmenį ant kenotafo užritini neabejotinų nuopelnų, vardo ir žygių rašmenys tyli, senolė ant slenksčio niūniuoja kaip leido į karą, kaip kirto, kaip krito, kaip koja prie tymo balnelio, kaip žirgą sulijo susnigo šaknijosi žirgas į vakaro šalį, į gruodą kaktoj lelija, groja vėjas retėjančiais grobais ulonų pulkelis, tarytum soneto eilutė blyškus jau traukia tiesiuoju keliu į paradą į parko aikštelę, jau pėsčias, jau grobį praradęs kur lygūs laukai besapnuoja tamsiuosius miškus

Fabijoniškės, 2004.X.11

Literatūra ir menas. – 2005. – Gegužės 13. – P. 16. – Prieiga internetu (žiūrėta 2005.V.17): http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3048&kas=straipsnis&st...
Kultūros barai. – 2007. – Nr. 1. – P. 15;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 269. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.56) eilėraštį skaito Jonas Strielkūnas;
Šeimininkė. – 2009. – Rugsėjo 30–spalio 6. – P. 6.