Vladas Braziūnas


* * *

maudžia... tai tu ar tiktai paskutinis ruduo jaučia kaip graužias į šlyną ledinis vanduo slenka nuo miško piktai pažemėj debesis lenkiasi viksvos, nuleidžia į žemę akis audžia vorai savo aukai akytus tinklus jaučia: lyg lūpos sakytojo krusteli žaibas aukštai virš varinių pušų – laikas išeidamas jau iš visų

...Vilnius, 1985.VI.17–VII.13

Jaunimo gretos. – 1981. – Nr. 1;
Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 27;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 61. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.20) eilėraštį skaito Jonas Strielkūnas.