Vladas Braziūnas


laiškas apie rugsėjį

ir pas mus jau tikrai ruduo: medžių sielos ėmė ruduot jos rūkšlėjasi, bet pamažu mūsų sielose daros gražu lyg nedrąsiai meta lapus mūsų sielos, bet jos nubus ir rugsėjy atvirame mūsų sielos keliaus žeme nusimetus naštą džiaugsmų – kaip be krašto erdvu ir ramu

Vilnius, 1986.IX.19

Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 97;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 78. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.34) eilėraštį skaito Juozas Erlickas;
Šeimininkė. – 2009. – Rugsėjo 30–spalio 6. – P. 6.