Vladas Braziūnas


žvyro žiedadulkė

tėviškės žvyrkelis, amžinybės mirganti juosta prieš saulę, aplipusią laiko žiedadulkėm tavo poezija, tvinus iš vilkšunio gomurio juosvo įsčių, seniai išgerta, liko tik mielės ir padugnės mielas nukaršęs šuva apsiseilėjęs žiurkso į kelią, suvampsi ir vargiai nuplikusį kelia pasturgalį, žiauriai sukandžiotą žiurkių laukė tavęs kaip aušros panaktinis, kol likosi liekamo laiko nedaug, tik medaus lašelytis ant kojų tos bitės, kur lėkė į avilio lėkį, per kūčią sapnuojantį dobilo žiedą, saulėtekį, sultekį, perą ir korį Dieve, tą gera padėk suturėti, padėk nugalėti tą nuojautą

Fabijoniškės, 1995.VIII.4–14

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 101;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 144. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.71) eilėraštį skaito autorius.