Vladas Braziūnas


voratinklio laikas

kol tą žodį rašiau, sudūlėjo voratinklio siūlas supelijo vaiduoklis, nutilo jo fortepijonas nusileido drugys rašaluotais sparneliais ant siauro išaugtinio mokyklinio suolo, galinio ir juodo juodulys strazdanotas, šokuojantis parko žolėj giesmininkas ir vaikas jo giesmininkėlis įžūliai uodegėlę iškėlęs, įkvėpki giliai ir nueik akmenais, tarp lėvenžolių ženk pašaknėliais vandeniniai, smilginiai, užkimę strazdai išilginės jų fleitos tenai, kur buvai, skersakiuoja viskas buvo ne ten, viskas buvo ne taip sapnavai prie Lėvens, kaip vaikai gaudot rankomis kuojas kaip, atvėsus orams, įsiminga plevėsos ežiai šmirinėję šaligatviais, strazdą ir drugį apsninga viskas buvo ne taip, viskas buvo gražiai ant auksinio voratinklio supos, nutrūko ir dingo

Fabijoniškės, 1998.I.12

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 117;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 187. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.7) eilėraštį skaito Juozas Erlickas;
Žaliasis pasaulis. – 2014. – Sausio 30. – P. 8.