Vladas Braziūnas


kaulgėla

kraujaraudonis ruduo raudantis rudenio kraujas assanis-asins-vanduo prūsiškai, latviškai niaujas rūstūs belaumiai beržai atsilaupiusios rūgščios jų karnos ką man tauški apie karmą kerta mus įstrižai kartos audrų ir lietų įstrižos varnos prieš vėją tavo rašysena, tu visiškas surudenėjimas viksvų... taip vyksta begal laikinas laikas sustoja baisiai jau pradeda gelt stalo beržinę koją

Fabijoniškės, 1998.III.31

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 33;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 191. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.11) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus.