Vladas Braziūnasvakaro žinios

žemyno galas, keltas keliasi į salą iš drūto ąžuolo drevės transliuoja vakaro žinias druidas* nukvakęs, suvarliagyvėjęs, Viešpaties litvakas sąla nedalią auką, žynio skiemenuojamą, išvydęs anuomet žodis buvo Dievo žodis ryšėjai nuometą, tai lioveisi ožiuotis pražydo stimulus, išrašė ožio kuprą ne grožio prašė, gimulio stebuklo lyginamųjų mokslų galimybės nekokios, ožį grabas teišlygins jo žodį rekonstruos Šlamų babutės kūtėj jos patalų šiauduos žiemojanti pirmadėlė ožkutė jos susikvėps, jų žilas kvapas pro langelio šibą į dangų atlapą vis kyla ir lempelėm žiba langelis ir palangė, ir padangė tik ji beribė gyvasties daryba žynys be atvangos, kalbos dailidė jai saliutuos iš ąžuolo patrankos

*Keltų žynių druidų, poezijos ir teisės žinovų bei mokytojų, lotynizuota forma druides < ide. *drew-wid „(gaunantis) žinias iš ąžuolo“.

Fabijoniškės–Vilnius–Fabijoniškės, 1998.III.31–IV.4

7 meno dienos. – 1998. – Rugpjūčio 21. – P. 5;
Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 138;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 195. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas.