Vladas Braziūnas


Pegasas

kryžių įraižų randai gyvuose medžiuos rūdija rusiškom sąvaržėlėm suvaržytas mėlyno šlyno arkliukas, babutės lipdytas, keturios gyvo šakalio kojos

Fabijoniškės, 2000.VIII.7–9

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 38;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 232. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.34) eilėraštį skaito Aidas Marčėnas.