Vladas Braziūnas


Juozapato slėnis

upių lūpos atvipusios stebis į debesis, kas teka tenai abipusiuos neša – kieno – rankas tas nubučiuotas, motinų tas nukapotas, sūnų ar debesims kas žinotina krintant nuo akmenų slystant nuo tylinčio pylimo šerno ilties pilkos tas nubučiuotas, tas kylančias kirviai – kieno – kapos ąžuolu slys jo neliesdamas vagai užakus, ašmuo vakaras, lapkritis, lietmetis nuo kapo ligi žiemos

Fabijoniškės, 2000.XI.27–2001.II.26

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 135;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 242. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.42) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus.