Vladas Braziūnas


po to įspaudžia kryžių

kiaulpienės dvibūtìs: ant vėjo, su vėjo malūnais besigalynėjančio veltui, Dievuliau, dangus atsivėrė, šviečia giminės kviečia, vieni mirėsiai sodybos niaurios pradingo, medingos ant pirmo žiedo nemelodingai zvimbia kamanės, kaimynai apgieda savo numirėlius, vienos budynės sunkias sunkieji vandens, seni nuavėti batai, šuo į lopetos kotą loja, eini koja už kojos, klampoji nusidriekusiom tolin vagom, kartoji pūdymą, vakaro sutemos sukas, supila, sukasa platų, lygiai kraštus suploja

Fabijoniškės, 2001.II.13–III.4

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 58;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 244. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.44) eilėraštį skaito Elena Baliutytė.