Vladas Braziūnas


kryžiasnapiai

nors sielas priglaustų dausos bet sielos negali pakilti po pelkių pluta atsikosti: nach Osten ir, kryžkaulių kryžių prispaustos jų sielos šaukiasi mirtį ant kryžių, ant kryžkaulių, pelkėse, paliose rausvi kryžiasnapiai pušelėse palesa kelia lizdus iš tylos patalų horizonto krumpliai – iš po amžino miego spaudžias į kumštį, į maudžiančią jėgą atmeta kryžiaus žygį ir kelią kritusių: sraigė šliauš baltu didvyrio kaulu pro akiduobes liesis šviesa mėnesienos, ir jos bus tiesa o kronikų kraujas – apgaulė

Kunigiškiai–Vilnius, 1985.VII.11–1986.X.17

Jaunimo gretos. – 1986. – Nr. 5. – P. 19;
Tarybinė Klaipėda. – 1988. – Liepos 17. – P. 5;
Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 120;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 37. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.3) eilėraštį skaito Virginijus Gasiliūnas.