Vladas Braziūnas


vandenų kaimynystė

kandys ir rūdys suės arba vagys išvogs tavo turtą miglos vaiduoklės nusės ir iškriks visomis kryptimis pasitraukę į ežero vėsumas, dangūs apkurtę išlydės jus ir liks, ir nebylūs švytės naktimis kolei rytas (balti kaip šviesa jo drabužiai) neprašytas pražys kranto įraižos moly – įsižiebs geležis, nes po kojomis plūdi rūda ir pro liepsną palieps apsišaukėlis stoti į mūšį, bet josit namolio plauksit šventąją upę – ji bus nuo sugedusio kraujo ruda kol kariaunos kariauja, kol debesys sraunūs ir glosnūs jus paglostys – ant ežero virstantis gluosnis ant kurčių vandenų atspindžių, ant dangaus apatinio dega ugnys ir laukia žmogaus jo bedugnė gimtinė

Vilnius, 1985.II.14–16

Švyturys. – 1986. – Nr. 23. – P. 18;
Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 34–36;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 41. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.6) eilėraštį skaito Alis Balbierius.