Vladas Braziūnas


šis vėjas

I o kokiom upėm, kokiais sieliais į kokią saulę kraustos sėliai ir kokie jų jaunėliai auga kas jiem už priešą, kas už draugą iš pasalos į juos kas sėlins? ar tu suskubsi, ar suklupsi? kieno širdy ta žemė tuksi kurios ir tu buvai šešėlis? II tai sielos vėsžalėj šviesoj apstoja kaip sudužę sieliai siūbuoja plaštakas iškėlę erdvėj nematomoj, ne šioj, – kur laka šunes kai levai ir kai vanduo tas kraujas bėga: ar besukaupsi kraupią jėgą kurią per atmintį gavai nubudęs ne dievų kertėj o savo sąžinės visatoj – jau tavo akys jūrą mato ir datos toldamos artėja

Pergalė. – 1984. – Nr. 2. – P. 73;
Darbas (Pasvalys). – 1986. – Gegužės 31;
Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 48;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 50. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.12) eilėraštį skaito Virginijus Gasiliūnas.