Vladas Braziūnas


* * *

tamsa jau renkas menką mantą ir tyliai užveria duris ir nei šikšnosparnis pro langą praslysta ryto spindulys diena iš nuojautų, iš baimės iš vėlyvos nesugrįžties atstok, vaiduokliška palaima su juodu nuometu nakties nelieski! kryžius tai ar langas ar amžinybe karūnuos prasvidęs angelas berankis už ryto sienos aklinos

Radviliškis–Vilnius, 1982.VIII.22–23

Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 105;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 58. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.17) eilėraštį skaito Juozas Erlickas.