Vladas Braziūnas


rudenio retro

rudenio darganos laša ir laša žemė išmirkus prislėgė dangų viršum kuproto pilko peizažo saulė pavargus vos besirango vienišo medžio rankos sugrubusios skliautą barbena kaulėtais pirštais galvas parėmę ant stalo aludėje keikia numirusius ar tebemirštančius

Pasvalys–Vilnius, 1973.VII.27–1974.II.16

Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 131;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 59. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.18) eilėraštį skaito Aidas Marčėnas.