Vladas Braziūnas


* * *

Eugenijui Drobeliui laukai nualo, vorupė tuščia danguj mėnulio gyvsidabris švyti apduję paukščiai, iš dausų išvyti mus apdainuoja, apšneka mus čia o krašto medžiai, pašaukti karan šiltų kepurių ieško, bet neranda akių neturi, tik pailgą randą jų neužkas, juos gyvus pragaran jaučiu, kaip kūnas virsta palaikais susiurbdamas Čepkelių raisto vėsmę kol sprogs perkūnas, mes su jais stovėsme pasaulis griūna, tu už jo laikais

Nemunas. – 1984. – Nr. 10. – P. 6;
Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 109–110;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 66. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.24) eilėraštį skaito Alis Balbierius.