Vladas Braziūnas


lydiminė žemdirbystė

– kai pūdymai juodieji įdirbami... – iš pusės juos užsėji su mirtimi – tai lydimas, kur girios žaliavo čia... – išlydi kaimo vyrus duobėn nakčia – kaip liepsnos įsiplieskia žalia žolė... – tu liepsną tą palieski – plaukai žili – kai kalbam apie karą, kurio nebus... – iš parako nektaro taikos medus

Vilnius, 1985.III.18

Jaunimo gretos. – 1986. – Nr. 5. – P. 19;
Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 131–132;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 67. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.25) eilėraštį skaito Virginijus Gasiliūnas.