Vladas Braziūnas


voro stulpas

geležinės gatvių bitės iš benzino auksą neša liepos žydi neprašytos rasos akmenį pratašo neša mintį į tenai kur noragai mirtinai plakas – duonriekiai sparnai barometras vis į giedrą ir ant priemiesčių pilkų kaimo grumstas giesmę gieda miestas pritaria – vilku bet tolyn, tolyn keliai ir pušynų smilkalai kur alduoja sakalai man išeiti, man išbėgti man kakta šaltai rasota man baladiškai parlėkti į apleistą tėvo sodą kur apduotas mirtimi voras kopia savimi: tu neduodi, tu – imi

Vilnius, 1984

Leninietis (Šiauliai). – 1984. – Rugsėjo 1;
Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 26–27;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 70. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.27) eilėraštį skaito Aidas Marčėnas.