Vladas Braziūnas


* * *

apgirtusios bažnyčių pelės kentauras, graikų gyvulys pilkų akiduobių ugnelės tavęs nebepasidalys pražydęs švinas, dulkių laukas ir rankasparnių daliniai nevykęs barnis: baigta: klauptas per daug dievų prasimanei kurie užgimsta iš nelaimės ir užmiršti galutinai girti kaip girtas dulkių laivas nusvirduliuoja į tenai kur laimingiausias iš vaiduoklių vanduo su dideliu triukšmu improvizuoja žydrą krioklį ištikšdamas į akmenų resvas gretas, bažnyčių mūrą kurio neišardysi tu minia apeina jį ratu ir kelias kruvinai įmūra

Nemunas. – 1984. – Nr. 10. – P. 6;
Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 87–88;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 73. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.29) eilėraštį skaito Antanas Gailius.