Vladas Braziūnas


vandeningosios žiemos

vandeningosios žiemos, keliuos autobusai mane užliūliuos tolimi svetimi Zarasai – nepaskambini neparašai lyg ne tu su kuprota dvasia su mėnulio kalnų peizaže išsišovusiais skruostais – geri savo atvaizdą dubury pakelta į lapus, į medžius tu balta, tavo balsas nudžius – tolimos nežinios aidesy tu tarp nuoskaudos žodžių esi vėl šviesi kaip vasario naktis kaip pirmoji švelni sukaktis mus aplenkusi, tvenkias giedra – mūsų dangūs, tik mūsų nėra

Vilnius, 1984.III.18–1986.IV.30

Nemunas. – 1988. – Nr. 1. – P. 5;
Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 87;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 79. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.35) eilėraštį skaito Renata Šerelytė.