Vladas Braziūnas


* * *

metai kaip jūs ateinat pro kretančias kiemo pušis ratai išklibina dainą trata sena ašis kaktą tau suraukšlėja siuva siūles smilkiny kol per pušų alėją ketvertu nešini linkui manęs ateina mano linksmi duobkasiai kinko vidur atšlaimo ir nudainuoja daržais atsigodoti nespėjęs kaip tavo vardas? – girdžiu stoviu pušų alėjoj virsdamas spygliuočiu

Vilnius, …1987.X.1

Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 57;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 87. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.39) eilėraštį skaito Aidas Marčėnas.