Vladas Braziūnas


ieškau kvailesnio

kam paskirti – prieš mirtį – savo gyvenimą nenugyventą? kas mokės prisišaukti tave mano nebūsiančiom lūpom? kvailys, vien tik kvailys dar didesnis nei aš, parneš tau gražiausią skarelę – bet kur tokį kvailį ir rast? prakeikimas jau baigias, visi išvirto dailiais jaunikaičiais, išsidalino dvarus – kas jiem gyvenimas mano! juolab nebuvęs

Braziūnas, Vladas. Alkanoji linksniuotė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993. – P. 57;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 106. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.48) eilėraštį skaito Juozas Erlickas.