Vladas Braziūnas


kaitra

spiečiai kaimiečių pro vinkšną – pasodės viešnią – į dūzgiančią sodo bažnyčią: nuospaudos meldžias kamienam ir metūgėm, venų vijokliai parkritę į dirvą šaknijas: tai poilsio adatos karštos ir spengiantis virpantis oras spiečiasi žvaigždės dienos vidury dvikamienėje dykavidurėj kriaušėj: žvalgybiniai zondai Makedoniečio kariuomenei plaukiant Eufratą regėti akim šito vaiko, Egipto papirusuos skraido ugnies ratilai, įsiręžęs keliu šitą šventą pasaulį: matau: švitulių eskadrilė praskrieja virš mano miestelio, Lėveniu liejas medūzos, ir brinksta įtūžęs dangus karštakraujėn bažnyčion

Braziūnas, Vladas. Alkanoji linksniuotė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993. – P. 69;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 107. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.49) eilėraštį skaito Kornelijus Platelis.