Vladas Braziūnas


ramiai ir atkakliai

vanduo ir miltai, ir ugnis, ir – duona bet neprotingai sielai jos neduota suskilusi, supuolusi, ir stovi – uola, plyta netikėlių šventovei? kalnai iš žemės sprūdžių atsiranda susyja ir suyra, juodą randą nei pylimą, nei ozą mum palieka – ak mylimiem, ak mylintiem, o nieko daugiau nei ši akimirka mums skiria neleista – plaukti per Žvėryno girią ir laukt, kol sudūlės – per širdį – randas: iš dulkių ir ugnies pasaulis randas

Braziūnas, Vladas. Alkanoji linksniuotė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993. – P. 78;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 109. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.50) eilėraštį skaito Antanas Gailius.