Vladas Braziūnas


filotopija

miežio akuotas many kaulas senos giminės molžemiu sviestas sūnyt kalkis, nelauki manęs plūksnom skaisčiom svetimom povė dvasia kieminės svetimą miestą namo veskis, nelauki manęs žiurkės raudona akis žiurkso mane iš kertės žiojasi, o pasakys žodį, jau liestą mirties mano seni palaikai mena, kaip tuo arimu manėm pavyksiant išeit o ne išmirt iš namų

Fabijoniškės, 1993

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 61;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 121. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.55) eilėraštį skaito Donaldas Kajokas.