Vladas Braziūnas


* * *

KALBA peizažą tekančia ranka parašo tamsos žvėris juo seka moterį, ji virpa padegamasis skystis limftakių tankmėj, arako tiršti rūkai susiveja į virvę užveržia riksmą, strygso gerklėje jo šypsena, iš pašaknų atsprogus kaštono krūmu, kerinti laja pro dūmus kelia žiedą, žvakę, žmogų ar dvasią, tą, kurios šviesos baisiuos rasotų paukščių akinančių kekę man šaukiančią, kai sapno prakaituos guliu sumirkęs, mirtimi aptekęs akių paguoda, peršinti tamsa pasiūlo baltą plyną stepės odą ir plečiasi karštų sniegynų plotai po moteries pasilpusia ranka

Fabijoniškės, 1992.IX.22–XII.15

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: Eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 67;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 127. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.60) eilėraštį skaito Viktoras Rudžianskas.