Vladas Braziūnas


linija tekantis taškas

gryčios kampo sienojai bejėgiai sunerti, ant krūtinės sudėti horizontai, bėgę vis, bėgę sustoja, ima artėti skečia kelią, veriasi gaisos žaizdose paskendusios rymo nebe mano valandos baisios – žmogaus numirimo

Pasvalys, 1992.X.8

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: Eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 51;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 133. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.64) eilėraštį skaito Alvydas Šlepikas.