Vladas Braziūnas


ateis gyvųjų

mirties trukmė, gyvenimas tarp datų apvylusi kančia, o žodis piktas sėdėk ramus, tegu silpnasis šneka namai ne čia, o tu ne Dievo liktas tik paliktas, opaligė, reliktas tos padermės, kuri apakus mato pro ašarą, jinai atstoja vyzdį švelni tenai šešėlių karalystė bet patekėjus kruvina ranka nutrempia naktį rytmečio vergijon ir tenka vieną sykį tai išvysti ko net ir aklas pamatyti bijo trukmė įvyko, liko atranka

Fabijoniškės, 1995.II.24

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 27;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 134. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.65) eilėraštį skaito Antanas Gailius.