Vladas Braziūnas


tyla ir žodis

tolo ir tilo griaudingi giedojimai, rimo griaustinis dingo už tilto, už gelžkelio, nieks jau vardu neminės šito, katras jau kitoks ne kaip žmonės, krikščionis dvigymis várņa – laisvoji, išgimusi iš giminės tūpė ant drūto druido šaknų ąžuolinių, užutrakiuos liejos žirgo Persėjo, sparnuoto pagonio, išspirtas vanduo žvilgantys pirštai žilvičių ilsėjos prieš ilgąją sėją dirvą suvilgyk ir dieniškos duonos mum duok varde, iš vargo išgimęs ir stojęs į visa ko pradžią visą pasaulę apsakiusis karde anam iš burnos puolusis aitvare, burtą ir turtą praradęs raidę praradęs bežadis parjok iš kur nors

Fabijoniškės, 1999.II.18–III.18

Naujoji Romuva. – 2000. – Nr.1. – P. 25;
Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 60;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 159. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.75) eilėraštį skaito Skirmantas Valentas.