Vladas Braziūnas


-vardžiai

ak, tiurkiškas baltas jaustukas dun-aj – mėnulis žemai dunojais išplaukdamas kvaituliu sukas gėriukas, Sarbievijus verčia kalvas Žemaičių ak-su – malonumu į lotynų – baltas vanduo balų ledas blyškus, baltarusis šakniai pakirstai – priesaiką duok kol – paskutinis – galų galūnėj nugriūsi nukilsi – į samanų kiltį nutilsi – į savo patiltę

Fabijoniškės, 1999.I.4–6

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 130;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 160. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.76) eilėraštį skaito Skirmantas Valentas.