Vladas Braziūnas


gamta. medžioklė. žūklė

varinio avarinio vamzdžio mens sana – tavo liemens baltų abiejų balandžių šlaunų išalkusi mens švelniųjų vidaus lopelių dausos – kristi ir skrisT tam kryžgatvy varo žuvis į švarią Turino palą

VUB (Vilniaus universiteto biblioteka), 1998.VI.11

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 168;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 169. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.78) eilėraštį skaito Skaidrius Kandratavičius.