Vladas Braziūnas


žydinčios girios

mylių mylią mėnuliškais tyrais yriaus, o iš tikrųjų tik gyriaus virš manęs ošė žydinčios girios nebuvau aš jų grožio patyręs aš tirtėjau iš baimės, kad niekad nepasieksiu, kad siekis bus niekis žemės sliekas, paliegęs ir liekas su sveikais nesuspėjęs į priekį vis praleidęs, vis klaidos ir klaidos tai ne debesys, girios taip sklaidos girių žiedlapių žaibas ir aidas taip dunksėjo, taip pylė, taip laidos

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 101;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 186. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.6) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus.