Vladas Braziūnas


antano obels baladė

lėkė stulpai, apleisti pastatai, kaip papuola išmėtytos stotys sẽniai stovėjo kamienais juodais, žiojos drevės besotės malkinė kiemo gelmėj, apkalta papilkėjusio tolio lapais, nesakančiais nieko, tik rėkė raudoni iš tolo plakės neskiepytos šakos į akį aušros plačiažiūrės pynėsi šaknys ant akmenio kojų, ant tako pašiūrės stojo giedra, aldadra pakiemiais išsilakstė vaikystė liūdnos pritilo paliūnės – baliūno paliutės mergystė svarstė, žydėti ar vysti, tik niekas jau durų nevarstė du į karužę, o trečias, žadėtas, į girią, auginusią karstą sviro girinė, su lapais svečiai nekviestiniai išskynė limpa prie gomurio vardas, o kvepia laukai antaniniais stepės ir plynės, paliūnės ir liūdinčios plynės neria į gęstančią akį karvelis namų peleninis

Fabijoniškės, 1997.IV.15–28

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 119;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 189. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.9) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas.