Vladas Braziūnas


grūšia ant marių

remkis į grūšios kriukį trupmenų startai neberk šaknies neištrauki, būki įsišaknijęs dabar kalbos ugniniai taškeliai žymintys, kad esi kaip starta, spardanti kelio žvyrą, kaip debesy ta išmintinga rūstybė kur liepia laiku sustot pagarbint saiką ir ribą skrydžio šaknies – kalbos įgalink šaknį, įgilink skrydį – veriasi, švis žvyro taškeliai pražydo pragydo marių žuvis

Fabijoniškės–Antakalnis–Fabijoniškės, 1998.V.15

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 127;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 198. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.15) eilėraštį skaito Skaidrius Kandratavičius.