Vladas Braziūnas


ugnies atkalbėjimas

aš visą laiką gyvenu namie tad nepaniek manų namų, ugnie: tąsyk į patulo patalo šalį negerą pasvirs ginkluose geležį giedant girdėjusis wijrs vėjo audėjas jam ašarų rasą aukos o nusidėjėlis arma virumque cano vardo davėjas ir vargo gavėjas grąžos raidės riedėjo ir garsas grumėjo gražus greitas per lygiąją slidžiąją smilgą, per tai, ką slapčia lygmalos akys išlydi į taiką, o likusią čia vilgo pasilgusios išlydžio liepsnos, sugils išvirkščią griebs ir atvers į tikėjimą lyg supasi supasi lapų nubudus trukmė būdvardis liūdi, nebėr, nebebus ko žymėt supasi plėnys pavienės be svorio, spalvos supasi švinas, ir sutrupa plienas, virumque cano lydymo pelenas liepia lakštingalams truptį nutilt luktelt, kol mėlynas nulis aut kabančio liepto pakils ąžuolo šaknį aptūpusios pelės tylos plagiatą rašys nulio galūnė: rašysiu, rašysi, rašysim… ryšys nuolat per kalbą tą pačią, tapačią namams įsiliepsnoja tarp alkano medžio liemens ir skiemens: lėmeilėmeilėmeilėmei lėmeilėmeilėmeilėmei lėmeilėmeilėmeilėmei lėmeilėmeilėmeilėmei lėmeilėmeilėmeilėmei

Fabijoniškės, 1998.III.09–IV.8

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 130–140;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 206–207. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.15) eilėraštį skaito Skirmantas Valentas.