Vladas Braziūnas


malda už svetimą savo

visą vakarą rėkė parvirtęs ant kelio perpjauta gerkle rytą jau buvo negyvas, tik pakraštėlis dar švietė bėki, vaikeli, pamatęs kareivį, tik bėki tas kareivėlis uzbekas, vaikeli, tik šaudo ir verkia ką jis dar gali, iš laiko išplėštas, iš žemės žydi ne jam tas mėnulis ant miško, tas rėkiantis diskas nulis ir niekas, kas tau begalybė ir viskas duoki jam vieko iš nieko sugrįžti nelaimėliui, amen

Fabijoniškės, 1999.VI.10

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 16;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 221. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.25) eilėraštį skaito Aidas Marčėnas.